Nasze produkty

Krówki zapakowane w specjalne - okazyjne kuferki także z Państwa nadrukiem

Masy krówkowe do wafli, ciast czy deserów

Galaretka owocowa - produkujemy na starych nabytych doświadczeniach i tradycji...

Blok orzechowy

Zajmujemy się także pakowaniem kasz jęczmiennych, ryżu czy kaszy gryczanej...

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bidzinach

Bidziny 29
27-532 Wojciechowice

tel. +48 15 861 83 19

+48 15 861 83 25

www.bidziny.pl

Nasze marki

Informacja dla dostawców

 

W związku ze spadkiem średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim (strona MRiRW : ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ), informujemy, że cena podstawowa mleka surowego w skupie ulega obniżeniu. Współczynnik zmiany ceny mleka ulega zmianie z -4,2 w m-cu poprzednim na -4,3 w m-cu bieżącym.

 

Informacja dla dostawców

 

 

 

W związku ze wzrostem średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim (strona MRiRW : ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ), informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie wynosi 0,6985000. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny nie ulegają zmianie.

Współczynnik zmiany ceny mleka ulega zmianie z -4,3 w m-cu poprzednim na -4,2 w m-cu bieżącym.

 

W związku ze wzrostem średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim (strona MRiRW : ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ), informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie wynosi 0,74529950. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny nie ulegają zmianie.

Współczynnik zmiany ceny mleka ulega zmianie z -4,2 w m-cu poprzednim na 6,7w m-cu bieżącym.

 

Informacja dla dostawców

 

01.09.2017

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na tym samym poziomie co w miesiącu ubiegłym, informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,74529950. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny pozostają bez zmian.

 

Informacja dla dostawców

 

01.10.2017

 

01,11,2017-01,12,2017

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na tym samym poziomie co w miesiącu ubiegłym, informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,74529950. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny pozostają bez zmian.

 

Informacja dla dostawców

 

01.01.2018

 

 

 

W związku ze spadkiem średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie ulega zmianie i wynosi 0,6865000. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny pozostają bez zmian.

 

                                                                                                                 01,02,2018

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,6865000. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny pozostają bez zmian.

 

                                                                                     01.03.2018

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,6765000. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny pozostają bez zmian.

 

                                                                         

Członkowie Spółdzielni Dostawcy mleka Wszyscy                                                             

 

 ZAWIADOMIENIE 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, że w dniu 24.04.2018 roku (wtorek) o godz. 9ºº w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie odbędzie się zebranie rejonowe dostawców mleka i członków Spółdzielni z terenu następujących wsi: Janików, Wólka Chrapanowska, Chrapanów, Jankowice, Tominy, Suchodółka, Niemcówka.

 

Tematem spotkania będzie:

 

 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

 2. wybór delegatów na WZP Spółdzielni.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

  Członkowie Spółdzielni
 3. Dostawcy mleka
 4. Wszyscy

   

   

   

   

   

  ZAWIADOMIENIE

   

   

   

  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, że w dniu 24.04.2018 roku (wtorek) o godz. 11³º w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie odbędzie się zebranie rejonowe dostawców mleka i członków Spółdzielni z terenu następujących wsi: Dębno, Ożarów, Szymanówka, Lasocin, Wyszmontów, Linów, Maruszów, Wlonice, Stróża, Śródborze, Gliniany, Czachów, Karsy.

  Tematem spotkania będzie:

 5. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

 6. wybór delegatów na WZP Spółdzielni.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

   

   

   

  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, że w dniu 23.04.2018 roku (poniedziałek) o godz. 10ºº w Remizie Strażackiej w Jakubowicach odbędzie się zebranie rejonowe dostawców mleka i członków Spółdzielni z terenu następujących wsi: Jakubowice, Sobotka, Prusy, Pisary, Binkowice, Janowice, Przybysławice.

  Tematem spotkania będzie:

 7. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

 8. wybór delegatów na WZP Spółdzielni.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

 9.  

  ZAWIADOMIENIE

   

   

   

  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, że w dniu 25.04.2018 roku (środa) o godz. 9ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarłowie odbędzie się zebranie rejonowe dostawców mleka i członków Spółdzielni z terenu następujących wsi: Brzozowa, Julianów, Duranów, Stoki, Teofilów.

  Tematem spotkania będzie:

 10. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

 11. wybór delegatów na WZP Spółdzielni.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

   

  ZAWIADOMIENIE

   

   

   

  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, że w dniu 25.04.2018 roku (środa) o godz. 11³º w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarłowie odbędzie się zebranie rejonowe dostawców mleka i członków Spółdzielni z terenu następujących wsi: Maksymów, Mieczysławów, Ciszyca, Ostrów, Słupia Nadbrzeżna, Wesołówka.

  Tematem spotkania będzie:

 12. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

 13. wybór delegatów na WZP Spółdzielni.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

ZAWIADOMIENIE

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, że w dniu 26.04.2018 roku (czwartek) o godz. 10ºº w Szkole Podstawowej w Czekarzewicach (WTZ) odbędzie się zebranie rejonowe dostawców mleka i członków Spółdzielni z terenu następujących wsi: Czekarzewice I, Czekarzewice II, Zemborzyn, Osówka, Okół, Sienno, Eugeniów, Maruszów.

 

Tematem spotkania będzie:

 

 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

 2. wybór delegatów na WZP Spółdzielni.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

 

 ZAWIADOMIENIE

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, że w dniu 27.04.2018 roku ( piątek) o godz. 9ºº w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach odbędzie się zebranie rejonowe dostawców mleka i członków Spółdzielni z terenu następujących wsi: Wojciechowice, Mierzanowice, Jastków, Buszkowice, Trębanów, Drygulec, Wojnowice.

 

Tematem spotkania będzie:

 

 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

 2. wybór delegatów na WZP Spółdzielni.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

 ZAWIADOMIENIE

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, że w dniu 28.04.2018 roku (sobota) o godz. 9³º w Szkole Podstawowej w Bidzinach odbędzie się zebranie rejonowe dostawców mleka i członków Spółdzielni z terenu następujących wsi: Bidziny, Kunice, Grochocice, Łopata, Smugi, Ługi, Jasice.

 

Tematem spotkania będzie:

 

 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

 2. wybór delegatów na WZP Spółdzielni.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

 

Harmonogram zebrań rejonowych w 2018 roku

 

L. p.

Gdzie

Data

Miejscowości

1

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

w Ożarowie

24.04.2018 wtorek

godz. 9.00

Janików, Wólka Chrapanowska, Chrapanów, Jankowice, Tominy, Suchodółka, Niemcówka

2

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

w Ożarowie

24.04.2018 wtorek

godz. 11.30

Dębno, Ożarów, Szymanówka, Lasocin, Wyszmontów, Linów, Maruszów, Wlonice, Stróża, Śródborze, Gliniany, Czachów, Karsy

3

Remiza Strażacka w Jakubowicach

23.04.2018 poniedziałek

godz. 10.00

Jakubowice, Sobótka, Prusy, Pisary, Binkowice, Janowice, Przybysławice

4

Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie

25.04.2018 środa

godz. 9.00

 

Brzozowa, Julianów, Duranów, Stoki, Teofilów

5

Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie

25.04.2018 środa

godz.11.30

Maksymów, Mieczysławów, Ciszyca, Ostrów, Słupia Nadbrzeżna, Wesołówka

6

Szkoła Podstawowa

w Czekarzewicach

26.04.2018 czwartek

godz. 10.00

Czekarzewice I, Czekarzewice II, Zemborzyn, Osówka, Okół, Sienno, Eugeniów, Maruszów

7

Urząd Gminy w Wojciechowicach

27.04.2018 piątek

godz. 9.00

Wojciechowice, Mierzanowice, Jastków, Buszkowice, Trębanów, Drygulec, Wojnowice

8

Szkoła Podstawowa w Bidzinach

28.04.2018 sobota

godz. 9.30

Bidziny, Kunice, Grochocice, Łopata, Smugi, Ługi, Jasice

9

Szkoła Podstawowa w Stodołach

27.04.2018 piątek

godz. 12.00

Kaliszany, Orłowiny, Łukawka, Lisów, Stodoły Wieś, Stodoły Kolonie, Koszyce, Gierczyce, Sadłowice

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, że w dniu 17.05.2018 roku (czwartek) o godz. 9³º w Siedzibie Spółdzielni odbędzie się zebranie rejonowe dostawców mleka i członków Spółdzielni

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Informacja dla dostawców

 

01.04.2018

 

 

 

W związku ze spadkiem średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie wynosi 0,62170350. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny pozostają bez zmian.

 

 

Informacja dla dostawców

 

01.05.2018

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny mleka pozostają bez zmian.

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

01.06.2018

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny mleka pozostają bez zmian.

 

Informacja dla dostawców

 

01.07.2018

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny mleka pozostają bez zmian.

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

01.08.2018

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350. Pozostałe składniki procentowo doliczane do ceny mleka pozostają bez zmian.

 

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

01.09.2018

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc wrzesień 2018 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350. Dodatkowo do ceny mleka doliczona będzie premia w wysokości 0,10 zł do każdego litra mleka.

 

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

01.10.2018

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc październik 2018 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

 

Informacja dla dostawców

 

01.11.2018

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Listopad 2018 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

Informacja dla dostawców

 

01.12.2018

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Grudzień 2018 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

Informacja dla dostawców

 

01.01.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Styczeń 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

01.02.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Luty 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

01.03.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Marzec 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

01.04.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Kwiecień 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

 

01.05.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Maj 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

 

01.06.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Czerwiec 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

 

01.07.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Lipiec 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

 

 

01.08.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Sierpień 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

                                                                

01.09.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Wrzesień 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

                   

 

01.10.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Październik 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

 

01.11.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Listopad 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

 

 

01.12.2019

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Grudzień 2019 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

01.01.2020

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Styczeń 2020 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

 

01.02.2020

 

 

 

W związku z utrzymaniem się średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim na takim samym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego informujemy, że cena podstawowa netto mleka surowego w skupie na miesiąc Luty 2020 nie ulega zmianie i wynosi 0,62170350.

                                                                                        01.03.2020

 

 

 

Szanowni Dostawcy Mleka

 

 

 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje iż w związku z zaostrzającą się sytuacją związaną z szerzącą się pandemią koronawirusa w naszym kraju nasz główny odbiorca surowca– Mlekovita obniżył cenę mleka skupowanego od nas o 8 %.

 

Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na problem z utrzymaniem prawidłowej ciągłości funkcjonowania naszej Spółdzielni , dlatego też jesteśmy zmuszeni obniżyć cenę skupowanego mleka od swoich dostawców.

 

Obniżka dotyczy surowca odebranego od rolników od dnia 1 marca 2020 roku.

 

Zdajemy sobie sprawę, że te zmiany są trudne, ale w chwili obecnej są niezbędne, aby uchronić Spółdzielnię przed pogłębiającymi się stratami oraz w celu zapewnienia całościowego odbioru surowca od wszystkich naszych dostawców.

 

                                                                                                                     01.04.2020

 

 

Bidziny dn. 06.05.2020

 

 

 

Szanowni Dostawcy Mleka

 

 

 

 

 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż ma chwilę obecną cena mleka za miesiąc kwiecień pozostaje bez zmian pomimo ponownego obniżenia nam ceny za mleko przerzutowe przez naszego głównego odbiorcę mleka.

 

O cenie w kolejnych miesiącach będzie decydowała sytuacja na rynku mleka w kraju oraz od tego czy eksport nie załamie się całkowicie i czy konsumpcja nie będzie tak znacząco spadać jak to ma miejsce od początku pojawienia się epidemii.

    

Z poważaniem

                                                                                    Informacja na 2020 aktualne 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc maj pozostaje bez zmian .

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc czerwiec pozostaje bez zmian

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc lipiec pozostaje bez zmian

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc sierpień pozostaje bez zmian

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc wrzesień pozostaje bez zmian

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc październik pozostaje bez zmian

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc listopad uległa zmianie  

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc grudzień uległa zmianie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc styczeń 2021 pozostaje bez zmian

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc luty 2021 pozostaje bez zmian

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach informuje, iż na chwilę obecną cena mleka za miesiąc marzec 2021 pozostaje bez zmian

 

 

Informacja dla dostawców

  

 

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc kwiecień 2021 wzrosła o 0,083% do miesiąca poprzedniego 

 

 

Informacja dla dostawców

  

 

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc maj 2021 wzrosła o 0,088%
do miesiąca poprzedniego

 

 

 

 

Informacja dla dostawców

  

 

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc czerwiec 2021 ,,,o 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

31.05.2021

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc czerwiec 2021 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Do ceny podstawowej doliczone są pozostałe kwoty zgodnie z zawartą umową.

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

30.06.2021

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc lipiec 2021 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Do ceny podstawowej doliczone są pozostałe kwoty zgodnie z zawartą umową.

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

30.07.2021

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc sierpień 2021 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Do ceny podstawowej doliczone są pozostałe kwoty zgodnie z zawartą umową.

 

 

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

31.08.2021

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc wrzesień 2021 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Do ceny podstawowej doliczone są pozostałe kwoty zgodnie z zawartą umową.

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

30.09.2021

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc październik 2021 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Do ceny podstawowej doliczone są pozostałe kwoty zgodnie z zawartą umową.

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

29.10.2021

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc listopad 2021 wzrasta w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 12,96%. Pozostałe składowe ceny zostają bez zmian.

 

 

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

30.11.2021

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc grudzień 2021 wzrasta w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,63%. Do ceny podstawowej doliczone są pozostałe kwoty zgodnie z zawartą umową. Dodatkowo zostanie wypłacona premia dodatkowa jednorazowa w wysokości 5 gr/litr.

 

 

 

 

 

Informacja dla dostawców

 

31.12.2021

 

W odniesieniu do średniej ceny mleka w mikroregionie południowo-wschodnim informujemy, że średnia cena podstawowa  mleka surowego w skupie na miesiąc styczeń 2022 pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca . Pozostałe składowe ceny zostają bez zmian.

 

          31.12.2022

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bidzinach informuje dostawców mleka, że cena wypłacona za mleko za m-c: I 2023 i II 2023 będzie średnią uzyskaną ze sprzedaży mleka w przerzucie pomniejszone o koszty skupu.